Jumaat, 28 Ogos 2009

Memulihkan fungsi orang tua dalam masyarakat

Sistem masyarakat Malaysia dahulu dan sekarang telah sangat berubah dan berlainan.Sewaktu kecil dikampong dahulu,saya teringat banyak kerja-kerja dibuat secara begotonh royong.Misalnya buat rumah,pindahkan rumah,kenduri kendara,menurap jalan berlubang atau bicak,membersih masjid,surau,sekolah dan membuat atap rumbia untuk dijadikan atap rumah dilakukan dengan secara bergotong royong. Suasananya sangat meriah,terdengar derai ketawa yang tidak putus-putus berselang seli sewaktu kerja-kerja dijalankan.Aktiviti bergotong royong sedemikian itu sangat dinanti-nanti oleh setiap ahli masyarakat kampong saya .Sebab itu kerap kali kita dengar suara bertanyakan ,sekali lagi giliran siapa?,atau lain kali giliran mana?.

Bagi mereka kerja-kerja amal yang sedemikian sangat mudah dan kerap dilakukan. Saya sering mendengar dari orang tua-tua yang bermusyuarat secara tidak formal, mengeluarkan berbagai cadangan dan idea yang amat kritif dalam hal-hal bergotong royonh. Idea-idea tersebut apabla diterjemahkan memerlukan sumbangan tenaga dan masa yang besar dan panjang demi menjayakannya, namun semuanya itu dilakukan dengan bersungguh-sungguh, diwajah mereka nampak tanda puas apabila projek gotong royong yang dilakukan berjaya disiapkan.Tidak terdengar rungutan atau mengeluh kerana kepenatan. Bagi masyarakat Keluhan dan rungutan kepenatan yang dikeluarkan oleh ahli masyarakat memberi petanda tidak ikhlas. Pada kebiasaannya mereka akan menolong dengan sungguh-sungguh dan dilakukan dengan ikhlas ,kerana masyarakat umumnya masih mengamal dan terikat dengan sistem sosio-ekonomi moral.

Kini sistem tersebut telah berubah,sekarang ini tidak lagi ada benda,barangan dan perkhidamatan yang boleh didapati secara percuma.Untuk membenarkan sejumlah yuran dikenakan,Kalau dahulu hal-hal yang berkaitan dengan mendidik diberi jenama belajar dan dilakukan dengan percuma ,tetapi perkara tersebut ,kini telah dijenama semula kepada jenama "kursus" seperti kursus perkahwinan,penternakan lintah,cacing,ikan keli dan sebagainya.Apabila belajar telah dijenama semula kepada kursus ,dahulu yang semuanya percuma kini telah bertukar kepada bayaran dan ada yuran tertentu akan dikenakan. jika ada yang mampu memenapulasi walau hanya dengan sepatah perkataan sahaja sudah cukup bagi mereka untuk mengenakan bayaran yang semakin tinggi.walhal kandongan dan keikhlasannya sangat berbeda dengan apa yang dibuat sewaktu sistem sosio-ekonomi moral diamalkan.

Kini apabila masyarakat telah dipengaruhi oleh sistem sosio-ekonomi global,nilai,sikap,naluri dan perangai ahli masyarakat telah banyak berubah.Orang-orang tua seperti saya yang rindu kepada kerja bergotonh royong, menantinya aktiviti tersebut tanpa kunjung tiba. Jika ada program gotong royong yang dirancang oleh golongan seperti saya jarang sangat mendapat sambutan dari golongan muda.Justru wujud rintihan yang mengatakan program kita tidak dapat sambutan, sedangkan program yang dirancang itu tidak menepati masa dan cita rasa masyarakat jenerasi muda.Saya nampak ,jika tidak ada pengubahsuaian dari kaedah yang diamalkan dahulu dan diserasikan dengan cara serta bentuk yang baru, setiap program yang diatur akan gagal dan sekaligus orang lama akan terpinggir dalam masyarakatnya kerana kewujudnya telah dianggap tidak berfungsi. Justru itu orang-orang lama yang masih ada sekarang supaya mereka dirasai maseh berfungsi dan tidak terpinggir dalam masyarakat mereka perlu diberi pendidikan dan pendedehan terhadap alimen-aliman yang serba baru.

Misalnya, prinsif gotong-royong yang diamalkan dahulu dengan cara menyumbangkan tenaga,masa dan buah pikiran ditukar kapada amalan,berderma atau yuran bagi mereka yang mampu dan bagi mereka yang tidak berupaya membantu dalam bentu material bolehlah mereka memberi sumbangan dalam bentuk fikiran seperti mencari siapa yang boleh menjadi pekerja bagi menjalankan aktiviti yang dirancangan. Jika ini dapat dilakukan tentunya sedikit sebanyak amalan kerja gotong royong dalam masyarakat dalam bentuk yang moden dapat dilaksanakan. Amalan gotong royong yang menuntut jiwa raga seseroang hadir pada masa dan tempat yang ditetapkan akan menjadi amat mustahil untuk dapat dilakukan dengan keadaan tugas yang diamalkan sekarang.situasi sekarang bukan ahli masyarakat menjadi malas dalam hal gotong royong, tetapi berlaku sebaliknya dimana ahli masyarakat telah menjadi telampau rajin.mereka dipenuhi dengan kesibukan kerja yang dilakukan secara terpaksa kerana untuk memenuhi berbagai tuntutan kehidupa yang semua hanya dapat diselesaikan dengan wang.

Memandangkan situasi dunia amnya dan masyarakat Malaysia khususnya telah berubah,justru itu orang tua-tua dituntut untuk turut beruban,anak-anak muda juga dikehendaki berubah sama.Cara berubahnya ialah,bagi anak-anak yang belum bekerja dan tinggal bersama keluarga, bolehlah menolong ibu bapa dengan cara meringankan tangan untuk turut serta dalam akativiti bertmasyarakat mengantikan ibu bapa yang telah tua.dan bagi anak-anak yang telah bekerja dan tidak tinggal bersama-sama bapa boleh menghulurkan bantuan kewangan lebih sedikit bagi membantu ibu bapa yang kurang pendapatan untuk dapat mereka berbakti kepada masyarakat supaya mereka maseh dirasai berfungsi kepada masyarakat agar keberadaannya dirasai.

Rabu, 19 Ogos 2009

Perebutan Kuasa Dalam Kemelut Sistem Demokerasi

sepanjang kehidupan, saya telah dipaparkan dengan berbagai tokoh.Yang paling awal saya dikenalkan dengan tokoh(kedai) buku Nusantara,tokoh buku Bandan,tokoh buku tunjang dan lain-lain. Selepas itu guru-guru saya yang mengajar disekolah kebangsaan memperkenalkan kepada saya tokoh-tokoh terbilang dari Eropah seperti Francis Draek,Fradenan Mageland,Rechard the Lion Hard,Rafles dan lain-lain kerana negara ketika itu dijajah atau baru sahaja terlepas dari penjajahan.

Sewaktu di universiti saya diperkenalkan pula dengan tokoh-tokoh demokerasi sama ada dari kalangan kapitalis atau sosialis seperti Abraham Lincoln,George Washington,Stalin,Lenin, Karl Marx ,Mau Tze Tong iaitu tokoh-tokoh dari blok Barat dan blok Timur.Selepas itu diperkenalkan pula tokoh-tokoh cenderikawan Islam seperti ibn Sina.Ibn Kaldun,Al Farabi,Mawardi,Umar Abd Aziz,Ibn Kaldun, dan lain-lain kemudiannya baharulah deperkenalkan dengan tokoh-tokon negarawan seperti Dato' Onn Jaafar,Tenku Abd. Rahman,Tun Abd. Razak, tetapi yang lebih ditunjulkan ialah tokoh-tokoh berhaluan kiri seperti Ahmad Bustaman, Samsiah Pakeh,Pak Sako,Baharuddin Hilmi , Kasim Ahmad dan lain-lain.
Nama-nama ini bukan sahaja diajar malah dipaparkan sebagai simbol kebenaran perjuangan mereka dan banyak dari nama-nama merekadipahat pada kolej kediaman dan bangunan.

Selain dari itu,tokoh para ulamak dan Cerdik pandai Islam yang menentang kerajaan Islam sama ada pada zaman khalifah atau zaman pemerintahan beraja dari pemerintahan orang telah diketengahkan oleh kebanyakan para ahli akademik untuk disanjung,dipaparkan dan dipertonton kepada para siswazah untuk dinobet sebagai laginda dan edola mereka. Oleh kerana para siswazah baru mengenali alam akademik peringkat tinggi ,oleh itu mereka mudah terpengaruh apabila dihidangkan yang dihidangkan kepada mereka. Kegerunan intelektual n cuan serta adunan dalam kotak corak pemikiran mereka.

Jika ada setengah studen yang rasional, lalu menyokong agenda atau program yang dirancang oleh pihak berkuasa atau universiti,biasanya golongan ini akan dicop dan akan dilebal sebagai mahasiswa jumud, Pak turut,mahasiswa lesu,mahasiswa pasif,dan segala bentuk kelayuan oleh senior merekayang anti establishmant. Manakala para mahasiswa yang terpengaruh lalu memiliki unsur-unsur menentang atau terpengaruh dengan pendekatan pembangkang diberi gambaran sebagai hibat,prograsif,positif,serta lain-lain pujian dan sanjungan. Apabila usaha-usaha mahasiswa ada memiliki unsur-unsur unsur-unsur menentang pemerintahan diberi penghargaan ,kita dapati lama kelamaan unsur-unsur menentsng semakin menjadi dominan,dan seterusnya jiwa pelajar tersebut telah tersemat kuat untuk menentang atau melawan idea pemerintah walaupun sebenarnya pemerintah berada dipihak yang benar.

Asuhan dan pengaruh yang ditanamkan oleh golongan pelajar senior sangat kuat mempengaruhi minda pemikiran pelajar baru.Para pelajar baru dalam proses seterusnya akan menjadi pelajar senior dan akhirnya sebahagian besar pelajar akan memiliki sikap menentang, yang tidak diketahui hujung pangkalnya.Proses sosialisasi sedemikian berlaku dan secara berterusan dan akhitnya dimana para pelajar yang telah diinjek dengan jarum dari berbagai "Obat penentangan" boleh mengilangkan daya pikir intelektual mereka sebab itu kita tidak hairan golongan yang dikatakan intelektual dan berpendidikan itu rela mengikut teraturan Bai'ah kepada kumpulan,persatuan atau parti sehingga sangup melakukan bai'ah talak tiga yang semimangnya tidak masuk akal dan amat bertentangan dengan hukum Allah seolah-oleh mereka mengetahui , tidak akan berlaku sebarang perubahan dalam berpolitik sama ada dari segi cara dan matlamatnya.Justru itu apa yang terjadi kepada para pelajar ialah mereka tidak berupaya untuk memikirkan sesuatu itu dengan mendalam seolah-olah ketulinan sebuah parti itu sama dengan ketulinan kitab suci Al-Quraan sebagaimana yang dijanjikan Allah.

Fenomena inilah mungkin kita dapati para pelajar sekarang ini semakin lemah daya fikir kerana mereka dipaksa untuk menerima sesuatu itu dengan paksaan dan diikat dengan aku janji taat setia yang jauh lebih awal dalam menghadapi peristiwa masa depan yang sangat kabur. Mereka yang terikat dengan Bai'ah ini saban masa senentiasa diingatkan dengan sumpah bai'ah mereka,agar mereka senentiasa taat setia kepada kumpulan atau parti.Mingingkari bai'ah dianggap sebagai ingkar janji dan ingkar janji dianggap berdosa.

Untuk pemahaman sekian,ingkar kepada sumpah setia bai'ah persatuan atau Parti politik,kesan yang dirasai adalah lebih besar dari melanggar hukum Allah. Jika melangar hukum Allah manusia itu boleh minta ampun dan bertaubat,sebenarnya Allah sangat pengampun, tetapi terlajak bai'ah dengan persatuan,kumpulan ,pertubuhan atau parti politik kesan yang dirasainya adalah jauh lebih besar.Bai'ah mereka bukan sahaja dikaitkan dengan sumpah setia terhadap hukum Allah,bai'ah ini membenarkan pula ahli dalam organisasi turut meklanat,mencemoh,mengkeji,membenci dan ada setengah organisasi membenarkan individu dan ahli keluarga dipulau,dihalau dan ada kalanya membenarkan dibunuh. Persetiwa sedemikian itu semimangnya banyak berlaku sama ada dipersekitaran dunia barat,atau organisasi yang bukan Islam dan Islam.Contohnya kewujudan pasukan Musad, diIsrail,KGB,FBI ,CIA dan bermacam lagi.

Rela ke kita medahulukan Bai'ah Bidaah sedemikian itu,semata-mata kita mengharap dan menuntut ahli persatuan taat setia kepada pertubuhan.Kalau ini kita lakukan bererti kita menolak hukum Allah yang meletakkan status darjat manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini yang menekankan kepada kemuliaan akal,yang membenarkan akal berkembang berperingkat mengikut keadaan,masa,tempat dan persekitarannya.

Apakah kita bolehmembenarkan ketua organisasi berlagak sebagai gembala kambinga yang berkuasa untuk menentukan kambingnya boleh dijual,disembelih untuk dijual,dijadikan korban atau hakikah. Gembala kepada kambing pon tidak boleh mengatur keseluruhan kehidupan kambing,kerana disangkanya untuk dijadikan korban ,tetapi kambing itu telah terkorban termakan racun terlebih dahulu.Tetapi peliknya gembala politik di kampus-kampus universiti dinegara ini ,berjaya mengasuh sebahagian mangsa politik mahasiswa dikampus.Punca kejayaan mereka ialah apabila golongan ini secara sewinang-winangnya dan segelojoh-gelojohnya telah mengamal dan melaksanakan Bai'ah.

Gembala politik di kampus telah berjaya menambat dan menjerat sebahagian para mahasiswa di kampus. Saban hari mereka berasa semakin yaakin untuk berpolotik kerana telah ada sokongan dari golongan"cenderikawan" politik, dan kelas menengah yang wujud melalui program pemerintah,lalu mereka bertindak melibarkan pengaruh mereka keatas keperingkat rakyat dan masyarakat biasa. Sebagai "band Master", mereka telah mendindangkan berbagai lagu yang lebih rancak mengikut sendikata ,irama dan melodi gubahan mereka. Lagu-lagu ini senentiasa didindangkan di semua tempat dan pada setiap masa, sebagaimana yang di dindangkan kepada para pelajar oleh para akademik dikampus. Kesannya ramai dkalangan plajar telah menjadi pak turut politik, dan ada dikalangan mereka yang menjadi pak turut politik laksana lembu cucuk hidong.

Setentah dari mereka yang menjadi Band Muster ialah tenaga akademik sendiri, yang menyimpang dari maksud asal lafas niat kerjaya mereka, kita boleh anggap penyimpangan mereka itu sebagai "Satu kejayaan besar "yang boleh diberi taniah kepada sebahagian ahli akademik kerana telah berjaya mengindokteranasi pelajarnya (bukan Mengajar) agar ada sifat menentang pemerintah sebagai satu sifat utama dan basic kepada para pelajar.Tabiat suka menentang tidak hanya berlaku dikalangan para plajar tetapi sekarang telah meriban dan semakin cenderong untuk tersibar didalam samyayarak ramai, walaupun telah banyak mereka mendapat berbagai nikmat,tetapi akan terus membenci dan memusuhi pemerintah. Semakin kuat tentangan seseorang itu terhadap pemerintah, akan dianggap lebih hibat dan kelihatannya diiktiraf sebagai hero atau jagoh masyarakat.

Oleh kerana kelompok pelajar dan kelompok masyarakat sangat terpikat untuk meniliki gelaran "hero", malah gelatran hero itu pula telah diekspoitasi secukupnya sebagai salah satu peluang utama "mencari makan" sebab itu kita dapati ada kecenderongan ramai orang bertindak,umtuk menunjukkan bakat mereka menjadi penentang yang kemudian akan mendapat jolokan sebagai hero. Untuk menjadi dan mengekalkan status quo berbagai perkara yang pelik dan jangal telah dilakukan misalnya memaki hamun,membuat patua yang bukan-bukan, menguna jenama ulamak untuk mengatakan sesuatu yang sangat kabur dan mengelirukan yang penting bagi mereka ialah mendapat status hero.

slam

Selasa, 11 Ogos 2009

Ramai Pelajar Ketagih Merokok

Pada 11/8/2009 bersamaan hari Selasa, saya menghantar isteri pergi mesyuarat di sekolah Menengah Kebangsaan Datok Yunus, Pekan Nenas ,Pontian,Johor. Sewaktu pergi menghantar kerana kesuntukan masa saya tak sempat manolih lalu terus pergi bekerja. Kebetulan saya habis kerja cepat pada hari itu, kira-kira jam 12.45 t/hari saya pergi menjemput isteri pulang dari bermusyuarat dari sekolah berkenaan. Kerana saya sampai agak awal, saya berhenti minum kopi O, dikedai mamak yang terletak dihadapan pintu pagar sekolah. Tidak lama kemudian murid-murid balik dari sekolah. Saya dapati ramai dari mereka berpusu-pusu terus menuju kekedai mamak. Saya dapati ada diantara mereka yang meminta balik rokok dan telefon bimbit dari mamak yang disimpan dikedai tersebut.Ada pula yang berebut-rebut membeli rokok dan ada yang dengan selamba mengeluarkan kotak rokok dari dalam beg sekolah dan mengisapnya secara selamba tanpa ada segan silu. Ada diantara mereka yang kalihatannya sangat ketagih lalu mengisapnya dengan menyedut sehingga pipinya kisip dan mengeluarkan (mengembuskan)asap dari kedua-dua lobang hidongnya.

Kumpulan mengisap rokon tersebut kebanyakannya terdiri dari murid etnik Melayu, walaupun ada mudir-murid cina yang merokok bilangannya tidak ramai. Peliknya kebanyakan yang mengisap rokok ialah terdiri dari ketua murid. Kebanyakan mereka berpakaian uniform baju biru muda dan berseluar biru tua. Dari kebanyakan pengisap rokok, Kumpulan ketua murid kelihatannya cukub berlagak,tidak tahu takut atau malu dengan orang-orang tua yang berada dikedai tersebut. Lagak mereka yang mengisap rokok tersebut sangat ketara sewaktu mereka mengembuskan asap rokok dan cara meeka memetik abuk rokok dengan hujung jari.Mereka semua cukup bergaya dan gaya mereka diperagakan sewaktu mereka memecut motorsikal cara beramai-ramai dengan mengengkat tayar hadapan. Oh sungguh hibat kelihatannya,macam gaya cowboy menunggang kuda.

sebelum ini saya tidak pernah terlihat situasi sedemikian itu. Minta maaf,mungkin saya terlepas pandang atau langsong tidak pernah terlintas difikiran tentang perbuatan tersebut dilakukan oleh murid-murid sekolah labih-labih lagi mereka yang dipercayaai berperanan sebagai ketua murid. Harap semua ibu bapa menyedari halkikan ini dan sama-sama mengatasi. Ini adalah petanda permulaan masalah sosial bagi masa depan bangsa kita.Ya Allah sedarkanlah mereka semua agar dapat mempertimbangkan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. sekian, wassalam.