Sabtu, 6 Mac 2010

Tanda Warna Merah dan lambang Tengkorak Mampu Kurangkan Kemalangan J/Raya.

Semenjak sekian lama usaha telah banyak dilakukan nuntuk mengurangkan kemalangan jalan raya dan sekaligus mengurangkan kadar kematian.Namun usaha murni dan bersungguh-sungguh yang dilakukan sama ada dengan memperkenalkan berbagai ops termasuk ops sikap maseh belum menampakkan kejayaan yang diharapkan.

Justru itu sebagai rakyat Malaysia yang kerdil ,ingin mencadangkan kepada pihak-pihak yang terlibat agar melakukan perkara berikut.

Kenal pasti kawasan-kawasan yang kerap berlaku kemalanghan termasuk kemalangan maut dan ditempat-tempat tersebut perlulah dipasang dengan papan tanda berwarna merah berserta dengan gambar simbul tengkorak.

Papan tanda yang berwarna merah berserta dengan gambar tengkorak perlu diletak berdiritan (banyak) dikawasan yang kerap berlaku kemalangan ,keadaan ini akan menjadi lebih mudah untuk para penguna tahu kawasan yang merbahaya terutamanya bagi orang yang datang dari luar.Keadaan ini menjadi orang ramai lebih paham dan kemudiannya tentu mereka akan bertindak lebih berhati-hati.Situasi sedemikian boleh membantu mengurangkan kemalangan.

Dalam proses memasang tanda berwarna merah dan gambar tengkoran,perlu semua masmadia dengan galakan kementerian penerangan mengibah dan memaklumkan simbul dan tanda-tanda baru yangt dipasang dapat difahami secukupnya oleh orang ramai.
Di peringkat sekolah ,guru-guru juga perlu bertindak memaklumkan perkara ini kepada setiap murid , supaya simbul tersebut turut dapat difahami oleh para pelajar. Sekian wasalam