Rabu, 30 Mac 2011

Kaedah Memperkasa Sekolah Kebangsaan

Sudah sekian lama,angkara barat menjajah Melaysia, telah mengakibatkan wujudnya suasana masyarakat yang tidak pernah terfikir dan dialami sebelumnya. Dalam semua sistem sama ada ekonomi, politik atau sosial telah berlaku perubahan seribu peratus. Nilai kerja bersama bertukar kepada wujudnya persaingan tanpa sepadan dan tiada batasan. Nilai barat mahupun timur dan nilai rimba telah berjalan dan berlaku secara berluasa. Syukurlah dalam suasana pelbagai perubahan,Islam telah sedikit sebanyak telah dipegang sebagai nilai sosial dan setengahnya sedang berkambang pada nilai mutlak.


Penjajahan Inggeris, meninggalkan kesan yang sangat mendalam terhadap pelbagai sistem terutamanya yang paling sulit untuk diselesaikan ialah peninggalan sistem pendidikan yang berlainan aliran bahasa penghantar. Walaupun ada cita-cita untuk mengembangkan sekolah Kebangsaan untuk dijadikan sekolah yang boleh diterima sebagai sekolah aliran perdana. Namun setelah negara mencapai 54 tahun merdeka cita-cita tersebut hanya tinggal pada kerangka pemikiran sahaja. Saban hari sekolah aliran Kebangsaan mencapai kemajuan dari sudut pencapaian akademiknya, namun dari sudut penglibatan masyarakat etnik lain seperti etnik Cina, India dan malahan Melayu sendiri semakin berkurangan.

Pelajar Cina, Melayu dan India di Sekolah-sekolah aliran jenis kebangsaan Cina semakin bertambah kehadirannya ,sebaliknya pelajar Cina dan India disekolah rendah kebangsaan semakin merosot. Persoalannya bagaimana perkara sedemikian boleh berlaku dan bagaimana cara untuk mengatasinya?

Persoalan pertama mungkin dapat dijawab ,kerana sekolah aliran Cina dan Tamil mendapat PELAJARAN DAN NILAI EKONOMI YANG LEBIH BANYAK BERBANDING DENGAN SEKOLAH KEBANGSAAN . Disekolah aliran Kebangsaan , mata pelajaran bahasa hanya menyediakan mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sahaja, tetapi disekolah aliran Cina dan Tamil, disediakan mata pelajaran Bahasa Cina atau Tamil.Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Sudah tentu dari segi keperluan ilmu pengetahuan dan keperluan berbahasa yang kemudian jika dikaitkan dengan keperluan ekonomi, sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil telah mendapat lebih berbanding sekolah aliran kebangsaan. Sebab itu setelah sekian lama berkempen ,berusaha bertungkus lumus, hasilnya semakin menurun kerana sekolah kebangsaan sangat jelas dan terlalu besar kerugian yang dikecapinya. Hasilnya pelajar Melayu telah kerugian dan kekurangan yang kemudiannya dituduh lemah dan bodoh akibat sistem yang tidak adil serta diskriminasi terhadap sistem itu sendiri.

Menyedari hakikat ini dicadangkan agar sekolah-sekolah Rendah Kebangsaan, wajib disediakan dan diajar bahasa-bahasa Melayu, Inggeris, Cina, Tamil, Arab, Perancis dan bahasa-bahasa besar dunia, agar sekolah kebangsaan itu sendiri tersedia dengan kelebihan subjek bahasa dan diajar oleh mereka yang pakar atau berkemahiran tinggi tentang bahasa, kalau boleh kaedah pengajaran dan pembelajaran disedikaedah yang terkini dan termoden.

Disekolah kebangsaan juga perlu disediakan aktiviti atau kurikulum tambahan seperti menyediakan kelas muzik, judo, karate, kemahiran fotografi, dan menyediakan ruang untuk melantik kemahiran animasi dan motivasi serta kreativiti yang tinggi. Berusahalah menggangkat darjat sekolah Rendah Kebangsaan ke persada angkasa dan antarabangsa.


Sekiranya ini dapat dilakukan sekolah kebangsaan akan menjadi rebutan para ibu bapa untuk menghantar anak mereka ke sekolah Kebangsaan ,kerana sekolah Kebangsaan telah menjadi sekolah aliran perdana yang sebenarnya. Kesannya murid-murid atau rakyat masaysia telah mnula berinteriaksi antara satu dengan lain dan semakin hari semakin bertambah, nahtijahnya masalah integarasi nasional dapat diselesaikan dengan sendirinya. Wassalam